Baba Tsitsi Prophecy

0
The theme does not support this video type, please try with youtube or vimeo video

About author

No comments

A Good Sheep

Nhasi ndoda kutaura nezvemombe yekumusha kwedu yainzi HOTERA. Unoziva HOTERA imombe yaishungurudza, mumaGARDEN mevanhu yanga isingabude. Waiti ukangovarairwa mbijana inenge yakonzeresa.  I remember one day ...