Other Ministries

G.M.M. is committed to advancing God’s kingdom through ministries that equip the saints to grow, serve, and reach out with the gospel of Jesus Christ. Through leadership training, retreats, and global opportunities, G.M.M. connects believers in transformational relationships and unites them in Christ to impact our world.

About author

A Good Sheep

Nhasi ndoda kutaura nezvemombe yekumusha kwedu yainzi HOTERA. Unoziva HOTERA imombe yaishungurudza, mumaGARDEN mevanhu yanga isingabude. Waiti ukangovarairwa mbijana inenge yakonzeresa.  I remember one day ...