Men’s Ministry

2

The purpose of the Men’s Ministry is to reveal Jesus Christ to all men in order that God’s Kingdom will be manifested tangibly in their lives. The Men’s Ministry seeks to sharpen and strengthen men through God’s Word, fellowship, encouragement and support. The Men’s Ministry is a multifaceted, comprehensive ministry that will expand the Kingdom of God by encouraging and supporting men to walk in their calling and purpose.

About author

2 comments

 1. Chrispen Saruchera 26 August, 2019 at 12:12 Reply

  Dearest Prophet,
  Ndapererwa neupenyu uyezve ndapedza nepandinogona kuti ndibatsirwe nevamwe vanoti vanogona, asi zvirikuramba.
  Ndiri munhu uya anoda kubudirira asi zvirikuramba.
  Ndavakuda deliverance inobva kwamuri zvekusungwa kwepfuma, kusungwa sikarudzi nekusungwa kwembereko kumudzimai wangu.
  Ndibatsireiwo murima randiri.
  Ndiri kuno ku UK.

Post a new comment

Spiritual Spectacles Prophecy

In 2005 the numbers of people who wanted Spiritual assistance were growing. Prophet T Freddy and his family were renting 2 rooms in Glen View. ...