Men’s Ministry

0

The purpose of the Men’s Ministry is to reveal Jesus Christ to all men in order that God’s Kingdom will be manifested tangibly in their lives. The Men’s Ministry seeks to sharpen and strengthen men through God’s Word, fellowship, encouragement and support. The Men’s Ministry is a multifaceted, comprehensive ministry that will expand the Kingdom of God by encouraging and supporting men to walk in their calling and purpose.

About author

No comments

God is not fair…….He is just

Amai vako vanogona kubatwa chibharo ,vagodamburwa makumbo vozofa mushure mekutambudzika kukuru. Unozviziva here kuti kana vasina kugamuchira JESU vanongonanga kugehena ivo vatadzirwa so. ummmmmh ngatitiyi ...