God is not fair…….He is just

0

Amai vako vanogona kubatwa chibharo ,vagodamburwa makumbo vozofa mushure mekutambudzika kukuru. Unozviziva here kuti kana vasina kugamuchira JESU vanongonanga kugehena ivo vatadzirwa so. ummmmmh ngatitiyi akavabata chibharo nekuvadimbura makumbo akazofa after kana a year anzwawo JESU achiparidzwa akamutenda achirevesa akutova nehupenyu husingapere. panoita scenario yeakarapwa ari ku HELL ummmmh akamuraper ari kuHEAVEN. YES GOD IS NOT FAIR BUT HE IS JUST

Devotions

About author

No comments

Spiritual Spectacles Prophecy

In 2005 the numbers of people who wanted Spiritual assistance were growing. Prophet T Freddy and his family were renting 2 rooms in Glen View. ...