God is not fair…….He is just

0

Amai vako vanogona kubatwa chibharo ,vagodamburwa makumbo vozofa mushure mekutambudzika kukuru. Unozviziva here kuti kana vasina kugamuchira JESU vanongonanga kugehena ivo vatadzirwa so. ummmmmh ngatitiyi akavabata chibharo nekuvadimbura makumbo akazofa after kana a year anzwawo JESU achiparidzwa akamutenda achirevesa akutova nehupenyu husingapere. panoita scenario yeakarapwa ari ku HELL ummmmh akamuraper ari kuHEAVEN. YES GOD IS NOT FAIR BUT HE IS JUST

Devotions

About author

No comments

Spiritual Spectacles Easter conference

Goodness and Mercy Ministries invites you to spiritual spectacles easter conference from 25 -27 march 2016. friday and Saturday  6pm -9pm. sunday 10am- 3pm. venue ...