For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John 3v16

0

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.

About author

No comments

A Good Sheep

Nhasi ndoda kutaura nezvemombe yekumusha kwedu yainzi HOTERA. Unoziva HOTERA imombe yaishungurudza, mumaGARDEN mevanhu yanga isingabude. Waiti ukangovarairwa mbijana inenge yakonzeresa.  I remember one day ...