+263 712 528 094 +263 778 059 270 +263 4 693424 Call us now for prayerline and guest house bookings

0

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.

About author

No comments

God is not fair…….He is just

Amai vako vanogona kubatwa chibharo ,vagodamburwa makumbo vozofa mushure mekutambudzika kukuru. Unozviziva here kuti kana vasina kugamuchira JESU vanongonanga kugehena ivo vatadzirwa so. ummmmmh ngatitiyi ...